top of page

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ 
ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА.
 

Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно три имена, адрес и е-мейл адрес се обработват от Богара ООД за изпълнение на договор за закупена стока или поръчана услуга, както и за изпращане на информационни и рекламни съобщения за продуктите и услугите на Богара ООД.  Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на пред договорното или договорно отношение между мен и Богара ООД, а след това за по-краткото от:
 

  1. предвидения период за съхраняване на договорни документи съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България или

2) периода от 5 години.
 

Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като го заявя на адрес: orders@myfoxbox.shop , както и че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес.

bottom of page