OCRYS REPAIR SHAMPOO Обогатен шампоан за много увредени коси - pH: 5,82 – 6,32

Това е двуфазен шампоан – бла­годарение на серамидите в сво­ята формула. Има деликатно и ефикасно почистващо действие. Благодарение на балан­сираната си формула богата на многофункционални съставки, които почистват и подготвят ко­сата в синхрон с  REPAIR MAGNIFICENT MASK или REPAIR SUBLIME MIST, придава мекота, хидратация, блясък. Подсилва структурата на ко­­­са­та и едно­временно възста­но­вя­ва защитната бариера на фи­бри­те на косъма.

 

Розовият цвят се дължи на кристала Rhodonite – камъкът на дове­рието, отговорността и ще­д­­ростта. Носи СПОКОЙ­СТВИЕ и зарежда душата със силата на любовта. Неговият деликатен, сладък аромат в про­дуктите на серията, съ­бужда спомени за топлите, летни нощи.

 

REPAIR е специална гама, която подхранва и подсилва тънката, късаща се коса.

OCRYS REPAIR SHAMPOO Обогатен шампоан за много увредени коси

SKU: 285
28,00 лв.Цена
Обем
    • Серамид III - Възстановява увре­дената коса и й въз­връща пре­дишната красота, защитава я от вредните химически ве­ще­­­ства, термичния стрес и небла­гоприятните атмосферни усло­­вия.
    • Limnanthes Alba - От семе­на­та му се извлича све­тло жъл­то олио, без аромат, което е из­клю­­чително богато на мастни ки­селини (около 96%).
    • Течен екстракт от кристала Rhodonite