OCRYS ASANA CONDITIONER Балсам за къдрава коса - pH: 3,13 - 3,63

Идеален балсам за къдрава коса или за създаване на ефекта от накъдряне по време на стилизиране. Този балсам подхранва косата и дефинира структурата  ѝ поради наличието на специални активни съставки на растителна основа и минерали.

 

Придава деликатна и ле­ка хидратация. Идеален за тънки къдра­ви коси или за хора със забър­зано ежедневие, които търсят бър­зо­действащи продукти.

 

Притежава нежното сияние на залеза и събужда красотата на крис­тала Zinicite – камък, кой­то е познат със способността си да балансира енергията и да въз­становява хармони­ята – но­си радост и творчес­ко вдъх­­­­­но­­­ве­ние. Неговият зашеме­тя­ващ аромат създава енергия и жиз­неност в продуктите от се­­ри­ята ASANA.

 

Името ASANA идва от позиция в йогата, която отваря енергийните канали и спомага за възстановяване на психологическото и физическо благосъстояние.

OCRYS ASANA CONDITIONER Балсам за къдрава коса

SKU: 35
36,00 лв.Цена
Обем
  • Екстракт от слънчогле­дово семе
   - от него са извлечени Фи­то­­­серамиди. Те оформят за­щи­тен филм, който заглажда ку­­ти­­­­­кулата на косъма и моментал­но оформя къдри­ците, като с тече­­ние на вр­е­­­мето продължава да ги поддържа добре из­глеж­дащи.
    
  • Масло от жожоба
   - по състав е много близко до човешкия се­бум. Това го прави много попу­ля­рен в козметичните про­­­­­­дукти за подобряване състо­янието на ко­жата и ко­сата. Восъ­­ците от жо­жоба имат голям процент мастни ки­селини, което ги прави силно хи­д­­ра­­тиращи и подхран­ващи. Ре­­кон­­­­стру­ира фибрите на косъма.
    
  • Ленено масло
   - съдържа лино­ло­ва киселина, която спомага за ре­­­гу­лиране хид­ра­­тацията на ко­жа­та и я прави по-еластич­на. Коз­­­ме­­тич­ното му прило­­жение вър­ху косата пре­до­твратява за­­­­пли­­та­нето на краищата и ес­тес­­­тве­но премахва вече съще­­­­ству­ващите такива, хид­­­ра­ти­ра и реконструира фибрите на ко­съма.

   

  • Течен екстракт от крис­тала Zinicite
   - неговият зашеме­тя­ващ аромат създава енергия и жиз­неност в продуктите от се­­ри­ята ASANA.